Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym – nowy numer

Opublikowano: 31 maja 2019
cover_issue_378_en_US

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym.

Czasopismo jest periodykiem naukowym poświęconym etycznym aspektom życia gospodarczego. Problematyka zamieszczanych tekstów koncentruje się wokół etycznych konsekwencji procesów zachodzących w gospodarce światowej i europejskiej, społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki zawodowej, tworzenia i egzekwowania kodeksów etycznych oraz etycznych problemów środowiska akademickiego. Na temat etycznych aspektów gospodarowania na jego łamach wypowiadali się czołowi polscy specjaliści z etyki gospodarczej, ekonomii i ekonometrii oraz przedstawiciele instytucji publicznych i politycy gospodarczy.

Redaktor naczelny: dr Joanna Dzionek-Kozłowska
Czasopismo jest indeksowane w bazach:
 • ARIANTA
 • BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
 • BazEkon
 • BazHum
 • CEEOL
 • EBSCO
 • ERIH+
 • Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Electronic Journals Library)
 • Google Scholar
 • InfoBase Index
 • Research Papers in Economics (RePEc)
 • EconPapers
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • WorldCat
 • Index Copernicus
 • ProQuest ABI/Inform Global database
 • The Philosopher’s Index

Wszystkie artykuły można przeczytać tutaj

 

Komentarze