Folia Geographica Socio-Oeconomica Nr 33

Opublikowano: 15 kwietnia 2019
Nr 33

Polecamy nowy numer czasopisma naukowego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”. Kwartalnik jest czasopismem o zasięgu co najmniej krajowym, wyspecjalizowanym w dziedzinie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Publikuje recenzowane tomy monograficzne i wielotematyczne obejmujące zarówno opracowania teoretyczne, metodologiczne jak i poznawcze z elementami aplikacyjnymi. Porusza problematykę regionalną o zasięgu międzynarodowym i krajowym, w szczególności dotyczącą regionu łódzkiego.
Wydawnictwo jest adresowane głównie do pracowników naukowych i studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, a dodatkowo także m.in. do: pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego.

Redaktor naczelny: prof. UŁ dr hab. Marcin Wójcik
W NAJNOWSZYM NUMERZE:

Komentarze