Folia Archaeologica Nr 33

Opublikowano: 15 kwietnia 2019
Nr 33

Polecamy najnowszy numer czasopisma naukowego Uniwersytetu Łódzkiego „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” (nr 33 (2018)).

Redaktor naczelny: dr. hab. prof. UŁ Anna Marciniak-Kajzer

W czasopiśmie ukazują się materiały dotyczące badań archeologicznych przede wszystkim w Polsce i Europie środkowej. Teksty dotyczą zarówno wyników badań wykopaliskowych, jak i studiów dotyczących kultury materialnej, a także rozważań na temat metod badawczych i metodologii. Zakres chronologiczny obejmuje wszystkie epoki, które znajdują się w kręgu zainteresowań archeologów – od początków kultury do dnia dzisiejszego.

 

Czasopismo jest objęte Programem Wsparcia MNiSW

 

W NAJNOWSZYM NUMERZE:

Marcel Bartczak

Komentarze