Space-Society-Economy Vol.25

Opublikowano: 27 lutego 2019
SSE_25_2018 - OKLADKA

Polecamy najnowszy numer czasopisma naukowego „Space-Society-Economy. Przestrzeń-Społeczeństwo-Gospodarka” Nr 25 (2018).

Na łamach periodyku ukazują się opracowania z zakresu gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego oraz geografii ekonomicznej i społecznej. Wydawnictwo jest adresowane przede wszystkim do pracowników naukowych, studentów kierunku geograficznego i gospodarki przestrzennej, ale także do pracowników administracji państwowej, samorządowej, statystyki regionalnej i planowania przestrzennego.

 

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz

polecamy

 

Oleksandra Dyda, Agnieszka Rochmińska

Komentarze