Nowe czasopisma UŁ w bazie ERIH PLUS

Opublikowano: 8 lutego 2019
WUL_Czasopisma_ERIH_Baner_(1200x1200)_2019_02_08_KT (2)

 

Z przyjemnością informujemy, że kolejne czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego zostały wciągnięte na prestiżową listę European Reference Index for the Humanities and Social Sciences:

☑️ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica
☑️ Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica
☑️ Annales. Etyka w Życiu Gospodarczym

 

European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS) – jest listą referencyjną czasopism z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych. Została założona w lipcu 2014 r. przez Norwegian Social Science Data Services (NSD).

Gratulujemy Redakcjom!

Komentarze