„Przegląd Nauk Historycznych” – Call for Papers

Opublikowano: 11 stycznia 2019
WUL_Czasopisma_Profilowe1_(1024x1024)_2018_12_10_KT

Czasopismo „Przegląd Nauk Historycznych” zaprasza do przesyłania tekstów do najnowszego numeru (1/2019). Teksty należy zgłaszać za pomocą systemu Open Journal Systems pod adresem: https://czasopisma.uni.lodz.pl/pnh/user/register do dnia 30 marca 2019.

Półrocznik przyjmuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Teksty powinny być napisane w języku polskim bądź angielskim i opracowane zgodnie z instrukcją redakcyjną. Czasopismo indeksowane jest w kilku bazach referencyjnych o zasięgu międzynarodowym, w tym ERIH Plus, Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library (CEEOL) oraz Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Redaktor naczelny: Zbigniew Anusik

Punktacja MNiSW: 10 (2016)
Kontakt mailowy z Redakcją: przeglad@uni.lodz.pl

Szczegółowe informacje

 

WUL_Czasopisma_Tlo1_(820x312)_2018_11_04_KT (2)

 

Authors are invited to submit articles for publication in „The Review of Historical Sciences” 1/2019. Manuscripts should be submitted through Open Journal Systems by March 30th, 2019.

„The Review of Historical Sciences”  publishes articles, source publications, reviews, polemics and other forms of scientific expression concerning both world history and history of Poland, from antiquity to modern times.

The editorial board reserve the right to review and amend the received written materials. Texts are approved for publishing by an editorial team in co-operation with the members of the Programme Committee and after obtaining the opinion of two reviewers (an expert selected from the group of regular collaborators of The Review of Historical Sciences and the reviewer of the volume).

All articles are available in Open Access CC BY-NC-ND

The chief editor of the periodical is Zbigniew Anusik.

Publisher: Lodz University Press

Contact: przeglad@uni.lodz.pl

More information

Komentarze