„International Studies” Nr 22.1/2018

Opublikowano: 10 stycznia 2019
kafelek

Polecamy najnowszy numer czasopisma naukowego „International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” Nr 22.1/2018. Zeszyt składa się z 12 tekstów  poświęconych relacjom USA i krajów Azji. Wszystkie artykuły ukazują się w otwartym dostępie. Zapraszamy do lektury!

polecamy

David A. Jones
Małgorzata Pietrasiak
Paulina Matera, Dominik Mierzejewski
kafelek
„International Studies. Interdisciplinary Political and Cultural Journal” –  to półrocznik ukazujący się od 2000 roku. Celem oraz głównym założeniem czasopisma jest interdyscyplinarność – budowanie mostów między różnymi obszarami nauki (m.in. socjologia, stosunki międzynarodowe, nauki polityczne) oraz umożliwienie współpracy badaczom z Polski, jak i z zagranicznych ośrodków akademickich.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Krystyna Kujawińska Courtney
Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND
Punktacja MNiSW: 11(2016)

Komentarze