Umowa z COPE

Opublikowano: 9 stycznia 2019
cope-logo-print-1500 (16)

Czasopisma naukowe Uniwersytetu Łódzkiego dbają o najwyższą jakość wydawanych materiałów. Ze szczególną uwagą podchodzimy do aspektów etycznych publikowanych tekstów. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  zawartymi w Ustawie 2.0, stosujemy  zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu ds Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).

COPE zrzesza 10 000 członków reprezentujących wszystkie dziedziny akademickie z całego świata. Dostarcza wydawcom wiedzy w zakresie etyki wydawniczej i porad, jak postępować w razie jej naruszenia. Stanowi też forum wymiany doświadczeń, na którym jego członkowie prezentują konkretne zdarzenia dotyczące problemów etycznych.

Członkostwo  w COPE  jest gwarancją dla autorów i recenzentów, że wydawca przestrzega  najwyższych standardów etycznych i kieruje się zasadami określonymi w kodzie organizacji. We wrześniu 2018 roku została zawarta umowa pomiędzy COPE a Uniwersytetem Łódzkim, która jest wyrazem docenienia  polityki wydawniczej obejmującej nasze czasopisma. Prezentujemy listę czasopism naukowych Uniwersytetu Łódzkiego objętych umową:

 

Komentarze