„Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce” na portalu Forsal.pl

Opublikowano: 4 grudnia 2018
dyfuzja aktualnosci

Zapraszamy do  lektury artykułu o relacjach nauki i praktyki, a konkretnie – rozprzestrzenianiu się wiedzy w poszczególnych sektorach gospodarki na portalu Forsal.pl. Artykuł Piotra Rosika powstał w oparciu o książkę Dr Iwony Świeczewskiej:

Badaczka z Uniwersytetu Łódzkiego podjęła próbę opisania zjawiska w kontekście Polski wiedząc, że zarówno pojęcie wiedzy, jak i gospodarki opartej na wiedzy jest nieostre. Niemniej książka dr Świeczewskiej „Dyfuzja wiedzy w polskiej gospodarce. Ujęcie sektorowe” może robić wrażenie. Autorka jest absolwentką Wydziału Matematyki UŁ. Od 1996 r. pracuje w Katedrze Teorii i Analiz Systemów Ekonomicznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Od samego początku swojej kariery naukowej postęp techniczny, wiedza i innowacje to jej główne zainteresowania. Autorka nie ukrywa, że „monografia stanowi syntezę, ale zarazem poszerzenie długoletnich badań nad źródłami postępu technicznego, prowadzonych w ramach prac nad długookresowym modelem wzrostu polskiej gospodarki W8D, skonstruowanym w zespole kierowanym przez prof. dr. hab. Władysława Welfe z UŁ, mojego Mistrza i Mentora”.

Czytaj więcej…

OKŁADKA_krzywe_DRUK-3

Komentarze