Przegląd Nauk Historycznych w bazie DOAJ

Opublikowano: 7 listopada 2018
PNH DOAJ aktualnosci

Z przyjemnością informujemy, że kolejne czasopismo naukowe Uniwersytetu Łódzkiego – „Przegląd Nauk Historycznych” – zostało zindeksowane  w bazie naukowej Directory of Open Access Journals (DOAJ). Jest to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

 

„Przegląd Nauk Historycznych” – to półrocznik afiliowany na Wydz. Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej (od starożytności do czasów współczesnych) i historii Polski (poczynając od okresu piastowskiego i przedpiastowskiego).

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Zbigniew Anusik

 

 

Komentarze