Folia Litteraria Polonica w bazie DOAJ

Opublikowano: 31 października 2018
Polonica aktualnosci (2)

Miło jest nam zakomunikować, że czasopismo naukowe „Acta Universitatis Lodzensis. Folia Litteraria Polonica” zostało zaindeksowane w bazie naukowej Directory of Open Access Journals (DOAJ). Jest to baza danych stworzona przez Lund University zawierająca spis międzynarodowych, recenzowanych czasopism naukowych, które są publikowane w systemie Open Access.

Czasopismo „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Polonica” jest kwartalnikiem afiliowanym na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zawiera teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne oraz dziennikarskie w języku polskim i angielskim. Ukazuje się w otwartym dostępie i jest recenzowane zgodnie z modelem double-blind review.

Redaktor naczelny: prof. dr hab. Marzena Woźniak-Łabieniec

Punktacja MNiSW: 12 (2015)

Gratulujemy Redakcji!

 

 

 

Komentarze