Prof. Jerzy Różański w Serwisie Samorządowym PAP

Opublikowano: 30 października 2018
aktualności

Polecamy tekst autora książki „Współczesne przedsiębiorstwo a wyzwania gospodarki światowej”, prof. Jerzego Różańskiego na stronie Akademia UŁ w Serwisie Samorządowym PAP. Książka ukazała się w serii wydawniczej Akademia Zarządzania i Finansów.

Jerzy Różański jest profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Finansów i Strategii Przedsiębiorstwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce inwestycji i finansów przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem inwestowania, finansowania  i problematyki innowacyjnej przedsiębiorstw działających w skali międzynarodowej. W swoim dorobku ma ok. 180 publikacji krajowych i zagranicznych, w tym 6 monografii. Kierował wieloma zespołami badawczymi, w tym również o charakterze międzynarodowym. Staże naukowe w Oxfordzie, Berlinie, Lyonie, Bochum i Stuttgarcie.

 

Spośród 28 państw Unii Europejskiej, Polska znajduje się na ostatnim miejscu w grupie tzw. „modest innovators”, a więc jeszcze nie krajów o najniższej innowacyjności, ale takich, których wskaźniki innowacyjności są znacząco niższe od średniej europejskiej. W tej sytuacji, należałoby zastanowić się, nad tym dlaczego polskie przedsiębiorstwa wykazują tak niską innowacyjność, a więc jakie są najistotniejsze bariery, które utrudniają im podjęcie działań innowacyjnych i dzięki temu zwiększenia konkurencyjności nie tylko na krajowym rynku ale również na rynkach zagranicznych…

Czytaj więcej…

 

OKŁĄDKA_ROBOCZA

 

Komentarze