Nie tylko holocaust. Echa Zagłady Ormian i innych masowych zbrodni w literaturze polskiej – spotkanie z Arkadiuszem Morawcem

Opublikowano: 26 października 2018
Data wydarzenia: 08/11/2018
Morawiec aktualnosci

Arkadiusz Morawiec – autor publikacji Literatura polska wobec ludobójstwa – poszerza kategorię zagłady odnosząc ją do zbiorowych zbrodni przeciw różnym grupom, nie tylko społeczności żydowskiej.

Pochyla się nad literackimi echami eksterminacji Ormian dokonanej przez Turków, „likwidacją” osób upośledzonych i psychicznie chorych oraz Cyganów w nazistowskich Niemczech, a także dokonanej przez Serbów masakry w Srebrenicy.

Intencją Arkadiusza Morawca jest uczulenie na fakt, że zagłada Żydów, której słusznie poświęca się dużo uwagi, jest tylko jedną z licznych, nie tylko w wieku dwudziestym, masowych zbrodni.  Autor zdaje sobie sprawę, że słowa te mogą budzić kontrowersje i w żadnym wypadku nie dyskredytuje Szoa. Proponuje jednak spojrzeć na Holocaust z dystansu jako na zjawisko nie w pełni wyjątkowe w dziejach.

Tym samym autor rozpoznaje i określa obszar ba­dawczy dotąd przez polskie literaturoznawstwo postrzegany tylko częściowo.

Jest to bardzo istotny obszar, ponieważ literatura bywała najszybszą formą upamiętnienia ofiar ludobójczej przemocy, a nierzad­ko – przez długie lata – jedyną istniejącą i jedyną docierającą do względnie sze­rokiego kręgu społeczeństwa.

Rozmawiać będą Arkadiusz Morawiec i Natalia Królikowska.

Wydarzenie towarzyszy wystawie „Drzewo życia, drzewo pamięci 1915–2018”

Gdzie:
Centrum Dialogu im. Marka Edelmana
Wojska Polskiego 83

Kiedy:
8 listopada 2018 r.
Godzina 18:00

 

OKLADKA_Morawiec-255x370

 

Komentarze