Najnowszy numer czasopisma „Przegląd Nauk Historycznych”

Opublikowano: 17 października 2018
Przegląd

Ukazał się najnowszy numer czasopisma naukowego „Przegląd Nauk Historycznych” (nr 1, R. XVII 2018). Półrocznik publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej (od starożytności do czasów współczesnych) i historii Polski (poczynając od okresu piastowskiego i przedpiastowskiego). Czasopismo afiliowane na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Redaktor naczelny: prof. dr hab. Zbigniew Anusik.

Wszystkie artykuły dostępne są w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND

Punktacja MNiSW: 10 (2016)

Komentarze