Recenzja książki „Relacje w organizacji”

Opublikowano: 9 października 2018
banerAZF
Polecamy recenzję książki „Relacje w organizacji. Podręcznik menedżera” (red. Ilony Świątek-Barylskiej), która ukazała się w „Studia i Prace WNEiZ US” (nr 52/3 2018). Autorką recenzji jest dr Marta Młokosiewicz z Uniwersytetu Szczecińskiego. Książka ukazała się w serii wydawniczej Akademia Zarządzania i Finansów.

Niepewność, nieprzewidywalność i zmiana stały się współcześnie zasadniczymi cechami otoczenia, w którym przyszło funkcjonować organizacjom. Takie uwarunkowania wymuszają potrzebę elastyczności i szybkiego sprawnego reagowania. Zgodnie z raportem Sodexo (2017) do najważniejszych trendów, które aktualnie na skalę globalną kształtują środowisko biznesowe, można zaliczyć migracje na rynku pracy, przyspieszenie procesów innowacyjnych poprzez tworzenie przestrzeni do interakcji między organizacjami, intensywny rozwój robotyki przekształcającej miejsce pracy, starzejące się społeczeństwo i obecność kilku generacji na rynku pracy oraz związaną z tym konieczność budowania nowej kultury organizacyjnej umożliwiającej międzypokoleniowy transfer wiedzy, potrzebę „uwolnienia” potencjału milenialsów (ang. Millennials), coraz częstsze sięganie pracodawców po personal branding dla wykorzystania potencjału zatrudnionych, pojawiające się w wielu organizacjach innowacyjne rozwiązania dotyczące sposobu wykonywania pracy, a ponadto innowacyjne spojrzenie na miejsce pracy jako miejsce dobrobytu.

 

Komentarze