Konferencja „Translatoryka i Translacje V”

Opublikowano: 8 października 2018
Data wydarzenia: 07/12/2018
T&TV

Z przyjemnością informujemy, że Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zostało partnerem Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Translatoryka i Translacje V” Język – Przekład – Tożsamość.

Jest to piąta edycja konferencji naukowej „Translatoryka i Translacje” organizowanej na  Wydz. Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Badacze z ośrodków naukowych w Polsce i zagranicą skupią się wokół problematyki związanej z tożsamością językową i kulturową autorów tekstów oryginału, ich tłumaczy oraz odbiorców, do których kierowany jest przekład. Tematem konferencji będą wielojęzyczność, wielokulturowość, ale także język nowych mediów, wykorzystanie nowoczesnych technologii w przekładzie oraz alternatywne sposoby komunikowania się.

Języki konferencji: włoski, francuski, hiszpański, angielski

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy przesyłać na załączonym formularzu pod adres: tit@uni.lodz.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 7 października 2018

Komitet naukowy:

prof. Łukasz Bogucki, prof. Jadwiga Czerwińska, prof. Artur Gałkowski, prof. Anita Staroń,

prof. Magdalena Szeflińska-Baran, dr Agnieszka Konowska, dr Krzysztof Majer, dr Agnieszka Woch

Więcej informacji tutaj>>>

 

Data konferencji: 7-9 grudnia 2018 r.

Miejsce: Wydz. Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (ul. Pomorska 171/173)

Organizatorzy:

Zakład Italianistyki UŁ

Instytut Romanistyki UŁ

Studenckie Koło Italianistów ItaliAMO

Studenckie Koło Translatoryczne GIROL’AMO

 

 

 

Komentarze