Nagroda PAN dla autora książki „Państwowe fundusze majątkowe”

Opublikowano: 27 czerwca 2018
OKŁADKA-1

Z przyjemnością informujemy, że dr Dariusz Urban otrzymał Nagrodę Prezesa Państwowej Akademii Nauk w XI Edycji Konkursu Komitetu Nauk o Finansach PAN za książkę „Państwowe fundusze majątkowe. Pomiędzy krajową gospodarką a globalnymi rynkami finansowymi”.

Publikacja jest pierwszą na gruncie polskiej literatury przedmiotu próbą kompleksowej analizy problematyki państwowych funduszy majątkowych przez pryzmat finansowy i  ekonomiczny, z uwzględnieniem kluczowych zjawisk oraz procesów toczących się w gospodarce globalnej.

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2017 r.

Gratulujemy naszemu Autorowi!

Komentarze