Nowy numer czasopisma „AUL. Folia Historica”

Opublikowano: 16 kwietnia 2018
Folłia Historica baner

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru czasopisma naukowego UŁ „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica”. Tematyka periodyku, wydawanego w formie zeszytów naukowych, dotyczy historii powszechnej i dziejów Polski od starożytności do czasów współczesnych. Czasopismo skierowane przede wszystkim do młodych historyków, pracowników naukowych i doktorantów. Redaktorem pisma jest prof. Zbigniew Anusik.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie i jest indeksowane w bazach naukowych: CEEOL, CEJSH, BazHum, PBN, Arianta, Slavic Humanities Index

Punktacja MNiSW: 8 (2015)

Więcej informacji…

Komentarze