Uroczystość wręczenia Nagrody „Przeglądu Wschodniego” (fotorelacja)

Opublikowano: 26 marca 2018
28947182_960895197392536_422644033397929744_o

24 marca 2018 r. w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego na Uniwersytecie Warszawskim odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody „Przeglądu Wschodniego” (2017) XXV Edycji Jubileuszowej. Wśród laureatów był historyk z Instytutu Historii UŁ i autor książki „Na pomoc zesłańczej edukacji. Działalność wydawnicza Komitetu do spraw Dzieci Polskich w ZSRR (1943-1946)”, Prof. Albin Głowacki. Książka została wyróżniona w kategorii „Dzieła Krajowe”. Nagrodę wręczył dyrektor Studium Europy Wschodniej UW Jan Malicki.

Prof. Albin Głowacki jest wybitnym polskim historykiem od wielu lat związanym z Instytutem Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół losów obywateli polskich na Wschodzie po 17 września 1939 r., radzieckiej okupacji ziem wschodnich RP w latach 1939–1941, działalności Związku Patriotów Polskich w ZSRR, stosunków polsko-radzieckich w latach 1939–1946 oraz współczesnej Rosji. Jest autorem kilkuset artykułów i monografii. Nagrodzona książka jest objęta patronatem Ośrodka Karta, Muzeum Pamięci Sybiru, Związku Sybiraków i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Laudację wygłosił Prof. Daniel Boćkowski.

Więcej na ten temat…

 Fot. Studium Europy Wschodniej i Wydawnictwo UŁ

Komentarze