Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka

Opublikowano: 19 grudnia 2017

Badacze z UŁ zdecydowali uczcić 500-lecie Reformacji poliglotą psalmiczną m.in. dlatego, że na psalmach praktykowali poeci, doskonaląc warsztat, ale równocześnie rozwijając język narodowy, którym można się było modlić. Dlatego tłumaczenia psalmów miały tak istotny i dalekosiężny wpływ na kształt języka polskiego. O książce „Psalmy polskie czasu reformy. Tetrapla łódzka na 500 lat Reformacji” opowiadają jej redaktorki prof. Krystyna Płachcińska i prof. Danuta Kowalska.

Komentarze