Nagroda Łódzkiego Towarzystwa Naukowego

Opublikowano: 10 listopada 2017
Data wydarzenia: 09/11/2017
OKŁADKA_DRUK_z_uv_Strona_1

Z przyjemnością informujemy, że Jean-Marie Barbier został nagrodzony za książkę „Leksykon analizy aktywności. Konceptualizacje zwyczajowych pojęć” (przekł. i oprac. Prof. Ewa Marynowicz-Hetka)  Nagrodą Łódzkiego Towarzystwa Naukowego im. Profesor Ireny Lepalczyk. Wręczenie nagrody i wykład Laureata miały miejsce 9 listopada br. w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Była to już dwunasta edycja konkursu. Do nagrody nominowano cztery książki . Kapituła Nagrody zwróciła uwagę na to, że opublikowany przekład na język polski publikacji francuskiego pedagoga społecznego jest znaczący dla rozwoju pedagogiki społecznej, rozwoju języka naukowego i osadzony w najnowszym nurcie badań instytucjonalnych tej subdyscypliny nauk pedagogicznych.

Jean-Marie Barbier jest profesorem w Conservatoire National des Arts et Métiers w Paryżu, gdzie utworzył Centrum Badań nad Kształceniem oraz Katedrę UNESCO Kształcenia i Praktyk Profesjonalnych. Jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Louvain. W języku polskim opublikowano dotąd wybór jego tekstów „Działanie w kształceniu i w pracy socjalnej, analiza podejść”.

Prof. Ewa Marynowicz-Hetka jest znaną i wysoce cenioną uczoną zarówno w kraju, jak i zagranicą. Była członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.  Jest profesorem zwyczajnym Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz doctorem honoris causa Uniwersytetu w Ostrawie (Republika Czeska). Autorka wielu rozpraw monograficznych z pedagogiki społecznej, w tym „Pedagogika społeczna: wstępy i kontynuacje”.

Więcej informacji…

 

 

 

Komentarze