Ostatnie dni wyprzedaży!

Opublikowano: 9 sierpnia 2017
OSTATNIA SZANSA!

 

Zbliża się koniec roku i czas porządków w magazynie.

Tylko do końca listopada potrwa nasza akcja wyprzedaży.

To ostatnia szansa na zakup poniższych tytułów w superatrakcyjnych cenach!

 

b75a08fa5c248ee53fed05dd8e92586c

…za pośrednictwem osób działających.

Preliminaria kognitywnej antropologii teatru
Mariusz Bartosiak
Książka: 8,90 zł
8f2483ed147897e7bfe7b4eabc19a52a

Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

Bogdan Jankowski
Książka: 8,90 zł
43c4d5ff8b0ee019597b3d4eb4ec018d

Ciało w tańcu

Analiza socjologiczna
Dominika Byczkowska
Książka: 8,90 zł
812974afae023505d6ff78056b2a7f08

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej

Wydanie II poprawione i uzupełnione
Henryk Piekarski,
Jadwiga Woźnicka
Książka: 9,50 zł
afc72c673e4585aec7149aee4e1f0d39

Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka

Wojciech Retkiewicz
Książka: 4,40 zł
b8bcd2bb4a0b0c677533244c913c9a72

E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami

Anna Kaczorowska
Książka: 13,40 zł
baf94593efeb95390557da8533132b2f

Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego

Beata Pawłowska
Książka: 8,90 zł
6f4830054218bb675e9ad2de7797cf5d

From Speech Acts to Speech Actions

Iwona Witczak-Plisiecka
Książka: 8,90 zł
9164ec48fd7dc9bad88c6fb45bfbdac4

Inne spojrzenie

Jana Jakuba Kolskiego, Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej - stu...
Natasza Korczarowska-Różycka
Książka: 8,90 zł
71ba6d6e50c7deb3a805124c436eee60

Jonathan Locke Hart

Oddech i pył
Mariusz Gołąb,
Włodzimierz Krysiński
Książka: 4,40 zł
c6cc211ab2c2a4f58f1a4b0e119cc18a

Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Monika Mularska-Kucharek
Książka: 8,90 zł
f6f060b572b0dc2015885ac337fa8559

Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów

Tomasz Domański
Książka: 4,40 zł
a4329486deaafbabe0c3c90ba8b16bab

Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim

Agnieszka Podstawczyńska
Książka: 4,40 zł
4e7c300a3bdb3277e031378609e35272

Mity „ziemi obiecanej” w regionalnej literaturze Łodzi

fikcją literacką a historią, Między grą wyobraźni
Jolanta Fiszbak
Książka: 8,90 zł
ee6d15fa673981475f719cb493d05251

Mniejszości religijne w Polsce

Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne
Andrzej Rykała
Książka: 8,90 zł
a60d6fa4b928fa2febcbf51e856bd10f

Modele mikrosymulacyjne

Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne
Agata Żółtaszek
Książka: 4,40 zł
gallery desc

Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach

Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne
Edyta Gwarda-Gruszczyńska
Książka: 13,40 zł
ff16e498bd9b5a513d4edc349dea16b7

Odkrywanie CAQDAS

Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych
Jakub Niedbalski
Otwarty dostęp
23fabf70693c52baa0561b83e34b113d

Podstawy cytologii i genetyki. Część II

Podręcznik przeznaczony dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Iwona Gosztowt,
Joanna Kaźmierczak
Książka: 15,10 zł
d2d2ab979606ecb21444197f32ea7fe4

Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej

instytucje, organizacje, Ośrodki
Jacek Pietrzak
Książka: 8,90 zł
szukal

Polska w Unii Europejskiej – droga do sukcesu?

Aleksandra Nowakowska,
Piotr Szukalski
Książka: 4,40 zł
793342a9edc77e646f149229dfe1be5a

Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów

Elżbieta Umińska-Tytoń
Książka: 13,20 zł
5cc4c81f6a2483847c3289f5f7b0b5ea

Pracoholik a pracoholik entuzjastyczny – dwa światy?

Lucyna Golińska
Książka: 4,40 zł
88b2f2af0d2904d06bb50c5e569a9763

Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce

Warunki i efekty działania
Magdalena Jasiniak
Książka: 8,90 zł
ceef20ce41c6bddfb0ed9c4f5152c225

Płeć zmiany

Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender
Izabela Desperak
Książka: 13,40 zł
b40710b077de79cff560dbaaa0eef49f

Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce

Dorota Burzyńska
Książka: 8,90 zł
77db8ed5dc4d4cc7f9b0aa96591185e6

Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej

Przemysław Czajor
Książka: 4,40 zł
985aed69fbe34c559a87a546c98264d3

Ścieżki niepowodzeń gospodarczych

Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy
Jarosław Ropęga
Książka: 8,90 zł
5e0660e658aa204ea9571a28b8d88afd

Średniowieczny dwór rycerski w Polsce

Wizerunek archeologiczny
Anna Marciniak-Kajzer
Książka: 8,90 zł
ea186a1a457588e069eadbd269a4b77a

Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro

Joanna Stawska
Książka: 8,90 zł
727e7891eafafadc65d4f9f52ef53c12

Strajk studentów łódzkich 81 w świetle analiz socjologicznych

Jan Lutyński
Książka: 9,50 zł
6b70b73621c8af9b879bd9a344494897

Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania

Agnieszka Kretek-Kamińska
Książka: 4,40 zł
1107927f710f9a06045b1fff510ceac6

Styl-dyskurs-media

Barbara Bogołębska,
Monika Worsowicz
Książka: 13,20 zł
79bd18c8b8cd6d3b19b0e9088f8a5b5e

System partyjny Królestwa Rumunii

Uwarunkowania i funkcjonowanie
Andrzej Dubicki
Książka: 13,40 zł
eeb5bc6de95c4046152e33184c8e6438

System rządów w Republice Chorwacji

Konrad Składowski
Książka: 8,90 zł
b3197ce206e65cdb0d76e879746e7136

Szadkowski słownik biograficzny

Średniowiecze i renesans
Tadeusz Marszał
Książka: 4,40 zł
b2ee445883e15e44826b052db6add33e

Sztuka i kultura Afryki Południowej

W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych
Aneta Pawłowska
Książka: 13,40 zł
da5bb3707bb8bd993e84d7d2dd4a07f5

Sztuka słowa Mikołaja Reja

Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego
Danuta Kowalska
Książka: 8,90 zł
51b56ca41eae5ca330be6f6cb0968c42

Sztukmistrze XXI wieku

Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę
Mirosława Zalewska-Pawlak
Książka: 8,90 zł
fa04c4a2a0f93d6ce4c618286dcc25ac

Testament – prawo a praktyka Królestwa Polskiego

W świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826-1875
Justyna Bieda
Książka: 8,90 zł
418848323958babb4b4df66e4c76a0ae

Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne

Anna Jackowska,
Dorota Wielkiewicz-Jałmużna,
Roman Tarnowski
Książka: 10,40 zł
08be2db1ce5e7e2329922089d6472288

Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata…

Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami
Paweł Samuś
Książka: 8,90 zł
590be3a637b1ca4167751104b8d5fd51

Wydawcy książek w Łodzi w latach 1945-1956

Magdalena Rzadkowolska
Książka: 8,90 zł
ad4fb88d41a776a97de4ab1eb207d9d3

Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych

Renata Lisowska
Książka: 8,90 zł
53e79ac62e06476ebeef4b11ad50ac7a

Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej

Radosław Piwowarski
Książka: 4,40 zł

Komentarze