Ostatnie dni wyprzedaży!

Opublikowano: 9 sierpnia 2017
OSTATNIA SZANSA!

 

Zbliża się koniec roku i czas porządków w magazynie.

Tylko do końca listopada potrwa nasza akcja wyprzedaży.

To ostatnia szansa na zakup poniższych tytułów w superatrakcyjnych cenach!

 

b75a08fa5c248ee53fed05dd8e92586c

…za pośrednictwem osób działających.

Preliminaria kognitywnej antropologii teatru
Mariusz Bartosiak
Książka: 8,90 zł
1382831f9060ba539e8c4a086b931887

Aborcja – między ideologią a doświadczeniem indywidualnym

Monografia zjawiska
Ewelina Wejbert-Wąsiewicz
Książka: 4,40 zł
6a74162201e2ca2d129eaa675b240164

Adam Stanisław Naruszewicz

Poezje zebrane. Tom III
Tomasz Chachulski
Książka: 4,40 zł
0aec579d5696e13427c61623a0eb2a76

Addenda do dziejów oświaty

Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej
Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Książka: 8,90 zł
78299031cd2c7c918520b27e7a5b900d

Addenda do dziejów oświaty

Z badań nad prasą drugiej połowy XX i początków XXI wieku
Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Książka: 8,90 zł
0541770a5dd5f29cce8fe2d7f37bbb0a

Addenda do dziejów oświaty

Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku
Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Książka: 4,40 zł
45bef3cb8f353e4fb4d367ea905dcfad

Aksjologiczne podstawy pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej

Przykład zastosowania interpretacji hermeneutycznej
Bohdan Cyrański
Książka: 4,40 zł
d291569c08c5e3ab1760b94aefc97b01

Artysta jako Obcy

Socjologiczne studium artystów polskich na emigracji
Tomasz Ferenc
Książka: 8,90 zł
65a4c56626629f6cf7304df768f0ce6c

Autorytety w perspektywie chrześcijańskiej

Barbara Bogołębska,
Monika Worsowicz
Książka: 9,50 zł
31227dd6ea98383c0c27b5603c3d7ba2

Awangardowa encyklopedia, czyli słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł różnych. Prace ofiarowane Profesorowi Grzegorzowi Gaździe

Agnieszka Izdebska,
Danuta Szajnert,
Irena Hubner, ...
Książka: 4,70 zł
fec84f9b175f057a39fed1a3ec5e6b77

Bałkany/Impresje

Album fotografii bałkańskich
Anna Zarychta,
Joanna Kaźmierczak
Książka: 13,40 zł
4ec45cc9741280de0e503082e154902a

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce

Dorota Starzyńska
Książka: 8,90 zł
fe4efe5c99dcda0dd605cb2a1d81be46

Biblia Slavorum Apocryphorum

Georgi Minczew,
Małgorzata Skowronek,
Ivan Petrov
Książka: 9,50 zł
2185c597b544ef31422d34e06b817d7a

Biografie naukowe

Perspektywa transdyscyplinarna
Marcin Kafar
Książka: 4,40 zł
68f58e977b94e31c8e60e7793c0fb096

Biologia wczesnorolniczych populacji ludzkich grupy brzesko-kujawskiej kultury lendzielskiej (4600-4000 BC)

Wiesław Lorkiewicz
Książka: 4,40 zł
393bd96b7f2428f9d2ce0f360c69ef82

Biologiczny wymiar życia populacji a jego socjologiczne interpretacje

Alicja Łaska-Formejster,
Małgorzata Synowiec-Piłat
Książka: 8,90 zł
9b90b11d2a304306ec9c26c81b82a763

Bringing Landscape Home in the Writings of Jane Urquhart

Agata Handley,
Dorota Filipczak
Książka: 4,70 zł
fc6fe6f6fa76f66cb87723c3867517bb

Bunty i niepokoje w miastach wczesnego Bizancjum (IV wieku n.e.)

„Byzantina Lodziensia” 12
Paweł Filipczak
Książka: 4,40 zł
da84f00c956133665dd8287838ffb3f3

Chemia dla leśników. Zeszyt ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów I roku leśnictwa Uniwersytetu Łódzkiego

Radosław Dałkowski
Książka: 9,50 zł
4a587d71d92f72d52fb853cdb53fa9fe

Chorwacja w Unii Europejskiej

Croatia in the European Union
Jan Muś,
Marta Szpala
Książka: 4,40 zł
8952c57a156e72445ada919c4ad8d1a7

Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim

Wydanie II
Artur Gałkowski
Książka: 9,50 zł
8f2483ed147897e7bfe7b4eabc19a52a

Ciągłość i zmiana w łódzkich enklawach biedy

Bogdan Jankowski
Książka: 8,90 złE-book: 21,00 zł
2d2b5557b2e9c0f021dd255bbb0e2519

Cielesność w polskiej poezji najnowszej

Krystyna Pietrych,
Tomasz Cieślak
Książka: 9,50 zł
56fff0e969f41dfe3174d3312646a588

Contrastive Rhetoric and Teaching English Composition Skills

Łukasz Salski
Książka: 4,40 zł
812974afae023505d6ff78056b2a7f08

Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej

Wydanie II poprawione i uzupełnione
Henryk Piekarski,
Jadwiga Woźnicka
Książka: 9,50 zł
afc72c673e4585aec7149aee4e1f0d39

Cyberprzestrzeń w geograficznych badaniach środowiska człowieka

Wojciech Retkiewicz
Książka: 4,40 zł
b4393c0c95bbc4f603f7ee7dd064d7a8

Czasopiśmiennictwo drugiej połowy XX wieku jako źródło do historii edukacji

Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Książka: 4,40 zł
ca49cb73cc5703a07be1282eedd9aee3

Czasopiśmiennictwo okresu Drugiej Rzeczypospolitej jako źródło do historii edukacji

Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Książka: 4,40 zł
d63a94c71c7a5fbe80f74dddb66406bf

Czasopiśmiennictwo XIX i początków XX wieku jako źródło do historii edukacji

Grzegorz Michalski,
Iwonna Michalska
Książka: 4,40 zł
bf689e78441ffdfef5b5d140088d23c3

Czy piloci ulegają złudzeniom percepcyjnym?

Poznawcze uwarunkowania dezorientacji przestrzennej
Hanna Bednarek
Książka: 8,90 zł
0899d84d0e5207b3d6b73bce8297e745

Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity

Artur Zimny
Książka: 13,40 zł
b900c7375d7e9d465d215850a7750a11

Dejmka narodowy teatr w Łodzi

Grażyna Kompel
Książka: 9,50 zł
203dd14ea8e09234059d7e8c03c2437f

Die Idyllen von Johann Heinrich Voss

Idylle als Poetologisches Modcell Politischer Lyrik
Małgorzata Kubisiak
Książka: 4,40 zł
f67e75bff7ef1f8747abefb20ed4048b

Dimensions of Development

East Asia in the Process of Changes
Dominik Mierzejewski
Książka: 8,90 zł
Truman

Doktryna Trumana (aspekt grecki)

Małgorzata Rączkiewicz
Książka: 4,70 zł
716d29d60018da0609d59be79b6a16c3

Dylematy współczesnych korporacji

Beata Pawłowska,
Kazimierz Doktór
Książka: 9,50 zł
ad83cbe0f8ddb920845d12eb59d28444

Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi

Agnieszka Siejkowska,
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz,
Szymon Marcińczak
Książka: 4,40 zł
b8bcd2bb4a0b0c677533244c913c9a72

E-usługi administracji publicznej w warunkach zarządzania projektami

Anna Kaczorowska
Książka: 13,40 złE-book: 24,00 zł
54d4fd253665a7931a8fbd141907830c

Echa postmodernizmu

Szkice o współczesnej literaturze anglojęzycznej
Maciej Świerkocki
Książka: 9,50 zł
0b80cc85341f96be32573ec7bc3f6a81

Economic and Social Functions of Polish and Ukrainian Big Cites at the Beginning of the 21 st Century

Mykola Habrel,
Tadeusz Marszał
Książka: 4,40 zł
98ede61af70d8611cb6450269c2267b5

EFL Teacher Identity: From Mental Representation to Situated Performance

Kamila Ciepiela
Książka: 4,40 zł
baf94593efeb95390557da8533132b2f

Emocje społeczne w pracy nauczyciela i przedstawiciela handlowego

Beata Pawłowska
Książka: 8,90 złE-book: 19,95 zł
141b9279563a8954068caca523ec9756

Etos życia-etos sztuki.Wokół legendy o św.Genezjuszu-aktorze

Małgorzata Leyko
Książka: 4,70 zł
c3c6e56874a36d3640c787987b86b645

Euroregiony polskie w procesie integracji europejskiej oraz przezwyciężaniu peryferyjności i dysproporcji regionalnych

Marianna Greta
Książka: 4,40 zł
b086eb66e4c242b627ad7262d828f0ec

Ewaluacja a jakość edukacji

Koncepcje - doświadczenia - kierunki praktycznych rozwiązań
Grzegorz Michalski
Książka: 4,40 zł
2edcb752915f02e05ebde16acbdc011f

External voting w wybranych państwach europejskich

Krzysztof Skotnicki
Książka: 8,90 zł
6da5d63f98cd942e74d373c7287c0d03

Filozofia i wolność

Księga poświęcona pamięci Profesora Wiesława Gromczyńskiego
Paweł Pieniążek
Książka: 9,50 zł
ad6fd3b63fc80fb3224358d69407320e

Franciszek Dionizy Kniaźnin – Wybór erotyków. Tom III z serii Prace Katedry Edytorstwa Wydziału Filologicznego UŁ

Anna Strożek,
Barbara Wolska,
Małgorzata Pawlata
Książka: 4,70 zł
6f4830054218bb675e9ad2de7797cf5d

From Speech Acts to Speech Actions

Iwona Witczak-Plisiecka
Książka: 8,90 zł
daef340e339110699972e84988819216

Funkcja przemysłowa małych miast

Tadeusz Marszał
Książka: 14,20 zł
f8265354787c54f88432f8e5266fa242

Funkcja usługowa małych miast

Tadeusz Marszał
Książka: 14,20 zł
ab1d40428130a42dc8271e4e4b335ad2

Geografia wezbrań i powodzi rzecznych

Adam Bartnik,
Paweł Jokiel
Książka: 8,90 zł
0d62cf441e0c8401ff203a6edd4aed1c

Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji

Bartosz Bartosiewicz,
Tadeusz Marszał
Książka: 4,40 zł
73e49cb6be1c2d8665c6bdbb3d7648b1

Handel w przestrzeni wielkomiejskiej

Przykład Łodzi
Jerzy Dzieciuchowicz
Książka: 4,40 zł
891af60fc63c86b460370db70d67b06e

Inflacja a mechanizmy aktualizacji cen

Studium dla Polski
Ewa Gałecka-Burdziak,
Grzegorz Szafrański,
Maciej Malaczewski, ...
Książka: 8,90 zł
9164ec48fd7dc9bad88c6fb45bfbdac4

Inne spojrzenie

Jana Jakuba Kolskiego, Wyobrażenia historii w filmach Wojciecha Jerzego Hasa, Filipa Bajona i Anny Jadowskiej - stu...
Natasza Korczarowska-Różycka
Książka: 8,90 złE-book: 28,00 zł
6a2bd1e339def52bbf423bd01c398bc1

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju rynku nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń państw zachodnich

Magdalena Załęczna
Książka: 8,90 zł
ee8efe6026efeca8303a464f60a82204

Integracja europejska a przemiany kulturowe w Europie

Kaja Kaźmierska,
Katarzyna Waniek
Książka: 4,40 zł
Placeholder

Integracja europejska. Europeizacja polityki ekonomiczno-społecznej w Unii Europejskiej… ISBN 978-83-01-16266-5

Witkowska Janina,
Wysokińska Zofia
Książka: 4,20 zł
2d6f10d63a3859012a1fa29fb24971a4

Jakość kształcenia w wymiarze ideologicznym i empirycznym

Studium socjologiczne na przykładzie kształcenia podyplomowego
Andrzej Boczkowski
Książka: 4,40 zł
a0a8424ecd6f10caae75647007f9cd7d

Japońskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich rola w handlu krajów Azji

Agnieszka Drzymała
Książka: 4,40 zł
e5bbdceeb54bd5a5730e1a2e5285fe04

Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego

Jacek Florczak
Książka: 9,50 zł
71ba6d6e50c7deb3a805124c436eee60

Jonathan Locke Hart

Oddech i pył
Mariusz Gołąb,
Włodzimierz Krysiński
Książka: 4,40 zł
c6cc211ab2c2a4f58f1a4b0e119cc18a

Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi

Monika Mularska-Kucharek
Książka: 8,90 złE-book: 19,95 zł
2dcea619634100269f8fd6b222b1169b

Karabin i katedra

(1983-2012) wybór wywiadów
Stanisław Bąkowicz
Książka: 9,00 zł
d4c3f90c52784af42f61ac612e285c7f

Kategorie i funkcje czasu w ujęciu starożytnych. Temporis categoriae ac munera ab antiquis auctoribus expressa

Anna Lenartowicz,
Idaliana Kaczor,
Jadwiga Czerwińska, ...
Książka: 4,70 zł
8d4ff5ccb3edcc95acbe1688e624e3f1

Kierunki doskonalenia systemów zarządzania jakością

Maciej Urbaniak
Książka: 8,90 zł
33d42439e9ef4a0695fd125d92fe48e1

Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków

Bartosz Bartosiewicz,
Tadeusz Marszał
Książka: 4,40 zł
333c1fc6ea74f0a7f08531f1012a29ac

Kierunki rozwoju prawa cywilnego we Francji, w Niemczech i w Polsce w perspektywie prawa europejskiego

Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Książka: 4,70 zł
e5a7773fe92c042d145ebd143d48e764

Kino Jerzego Kawalerowicza i jego konteksty

Jan Rek
Książka: 9,50 zł
eea039fb25dde7f10af4d29f3c5c37f3

Komercjalizacja wiedzy i technologii – determinanty i strategie

Dariusz M. Trzmielak
Książka: 8,90 zł
cbed120e28e3938048cba2087d9bd7de

Komunikacyjne aspekty tekstów pisanych przez osoby z dysfunkcją słuchu

Katarzyna Jachimowska
Książka: 8,90 zł
2a050065e46a0b95beea7a37a2473edf

Komunikowanie się w organizacji – studium prakseologiczne

Magdalena Zalewska-Turzyńska
Książka: 8,90 zł
5eac6ca554b56a89880dc71e6d5e95e4

Koncepcja bilansu według teorii Wilhelma Osbahra jako kierunek doskonalenia sprawozdawczości finansowej – propozycja modelu

Michał Wiatr
Książka: 13,40 zł
7b1add91e7dbd277c41c8c3310b34f2e

Koncerty uniwersyteckie w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina 2011-2013

Jacek Kaczmarek,
Lech Dzierżanowski
Książka: 4,40 zł
0f05fa8b03e1989068cd631706735b08

Kontrakty futures i opcje na frankfurckiej giełdzie Eurex. Właściwości i wycena

Aleksandra Bartosiewicz
Książka: 4,40 zł
20042ed65071e9e5ebfd7bf157244bb1

Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności

Ewa Kusideł
Książka: 4,40 zł
93199c25b813a66d63f411c7455bce43

Książka na łamach katolickich czasopism społeczno-kulturalnych w Polsce w latach 1945-1953

Evelina Kristanova
Książka: 13,40 zł
Kultura

Kultura jako czynnik rozwoju miasta

Na przykładzie Łodzi
Emilia Zimnica-Kuzioła,
Monika Kucner,
Violetta Krawczk-Wasilewska
Książka: 4,40 zł
e71bb4c58d865ddf2ae2726d43cad1de

Kultury świata – kultury organizacji

Zapiski z podróży
Czesław Sikorski
Książka: 4,40 zł
067248f5099e37d7a8b10fc52ad402f7

Kurtyna w górę! Relacje między teatrem polskim a teatrem niemieckim po 1990 roku

Karolina Prykowska-Michalak
Książka: 8,90 zł
Gens

Kłopotliwa zmiana, czyli Waltera Burleya zmagania ze zmiennością rzeczy

Marek Gensler
Książka: 4,70 zł
1f92564a9239123404da7819fb60a1c6

L’art romanesque d’Octave Mirbeau

Themes et techniques
Anita Staroń
Książka: 4,40 zł
e3ef3dab4ccb71b37ca2826bddeb0057

L’humour dans la communication – la communication de l’humour

Etude sociopragmatique du fonctionnement intra- et interlingual de l'humour verbal
Magdalena Szeflińska-Baran
Książka: 4,40 zł
ff39c645dde263bf110269cbbdfd7021

Laureaci Pokojowej Nagrody Nobla

Robert Łoś,
Waldemar Michowicz
Książka: 4,70 zł
2481c59a453f63b6365673667e6c3ba9

Learning in Life Stream

The Selected Aspects of Andragogy and Vocational Pedagogy in a German and Polish Perspective
Elżbieta Dubas,
Marianne Friese
Książka: 4,40 zł
062327ed0dcbc6c13f2e42946ed8c2a9

Liberalizacja przepływów kapitałowych w gospodarce światowej. Przypadek Polski

Małgorzata Janicka
Książka: 13,20 zł
12f192d9167eb5e9a1bebc5114155d0a

Lviv and Łódź at the Turn of 20th Century

Historical Outline and Natural Environment
Elżbieta Kobojek,
Mykola Habrel
Książka: 4,40 zł
f6f060b572b0dc2015885ac337fa8559

Marketing akademicki. Rola uniwersytetów w promocji miast i regionów

Tomasz Domański
Książka: 4,40 złE-book: 19,00 zł
ff6995ca261c9c9ac29eb4670b7dbd23

Marketing produktów żywnościowych

Paweł Bryła,
Tomasz Domański
Książka: 13,20 zł
734cecb6ba85723f79a86b2acb41476a

Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych

Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Bogdana Gregora
Wojciech Grzegorczyk
Książka: 8,90 zł
6caaf256bf9c0a6bbc18b4ec57242bd8

Mathematica w zadaniach analizy matematycznej funkcji jednej zmiennej

Andrzej Fabijańczyk
Książka: 9,50 zł
12c2fdcc4727b16010c3ddab3743f5e3

Małżeństwo: początek i koniec

Piotr Szukalski
Książka: 8,90 zł
a4329486deaafbabe0c3c90ba8b16bab

Meteorologiczne uwarunkowania stężenia radonu w przygruntowej warstwie powietrza w środowisku miejskim i zamiejskim

Agnieszka Podstawczyńska
Książka: 4,40 złE-book: 17,00 zł
6cb0b8f5cb261988c1a92d83afead734

Metody ilościowe w badaniu systemów wyborczych

Na przykładach z państw Azji Wschodniej
Michał Pierzgalski
Książka: 4,40 zł
brzozowski20mickiewicz

Mickiewicz czytany w szkole. Materiały konferencji naukowej nauczycieli. Łódź, 23–25 września 2005r.

Jacek Brzozowski,
Krystyna Pietrych
Książka: 4,70 zł
141f34958aacb9f86f1080692844f67a

Między pragmatyzmem a konfucjańską moralnością

Dezideologizacja retoryki chińskiej polityki zagranicznej w okresie reform
Dominik Mierzejewski
Książka: 8,90 zł
985652c2421798da337e2599fb4917da

Mieliśmy tu mały problem… O twórczości Johna Cassavetesa

Elżbieta Durys
Książka: 4,70 zł
f15e3430a69ed0cba12cfd595e5375df

Miscellanea literackie i teatralne (od Kochanowskiego do Mrożka). Profesorowi Janowi Okoniowi przez przyjaciół i uczniów na 70. urodziny zebrane. Tom I-II

Krystyna Płachcińska,
Michał Kuran
Książka: 9,50 zł
194c0334c2ae60a1bc24375198d613b2

Mistrz i kontynuator

René Descartes i Louis De La Forge
Tomasz Śliwiński
Książka: 13,40 zł
4e7c300a3bdb3277e031378609e35272

Mity „ziemi obiecanej” w regionalnej literaturze Łodzi

Między grą wyobraźni, fikcją literacką a historią
Jolanta Fiszbak
Książka: 8,90 zł
ee6d15fa673981475f719cb493d05251

Mniejszości religijne w Polsce

Geneza, struktury przestrzenne, tło etniczne
Andrzej Rykała
Książka: 8,90 zł
0997975503708c959abcd1b4fb0bbeae

Modele biznesowe na nowym zintegrowanym rynku energii

Bożena E. Matusiak
Książka: 8,90 zł
a60d6fa4b928fa2febcbf51e856bd10f

Modele mikrosymulacyjne

Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne
Agata Żółtaszek
Książka: 4,40 złE-book: 20,00 zł
gallery desc

Modele procesu komercjalizacji nowych technologii w przedsiębiorstwach

Uwarunkowania wyboru - kluczowe obszary decyzyjne
Edyta Gwarda-Gruszczyńska
Książka: 13,40 zł
8515abe1f4457166b93bed8ec6ccf46a

Modelowanie niepewności krótkoterminowego popytu na energię elektryczną z wykorzystaniem sieci neuronowych i neuronowo-rozmytych

Witold Bartkiewicz
Książka: 8,90 zł
c1eb6f36cfdb08b78868e5c04e8b1fa6

Monizm i pluralizm władzy lokalnej. Studium prawno-polityczne

Michał Kasiński
Książka: 9,50 zł
c5ee1b8640b125f63e6a3607876f4931

Monumentalizacja języka w Rosji XX wieku

(Eksplikacja diachroniczna paradygmatów naukowych)
Jarosław Wierzbiński
Książka: 13,20 zł
Placeholder

Multiculturalism at the Start of 21st Century The British-Polish Experience. Australian Theory and Practice

Krystyna Kujawińska Courtney,
Maria Łukowska
Książka: 4,70 zł
1fe68705769f06e9368a0fb0697c0084

Młodzież szkolna wobec etyki pracy i jej kontekstu instytucjonalnego

Polsko-norweskie badania porównawcze
Barbara Ober-Domagalska
Książka: 8,90 zł
baefd7098bb138bf826cb0046f95ee5d

Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji

Studium teoretyczno-empiryczne
A Wróbel
Książka: 8,90 zł
19c2ab4985da5fd245b4e7d3c31747f6

Nazwy osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego

Cz. I: Studium słowotwórczo-leksykalne. Cz. II: Słownik
Renata Marciniak-Firadza
Książka: 13,40 zł
9c8aaa6e519f758c7bd473369c5f1718

Neomesjanistyczni spadkobiercy Mickiewicza. Wydanie 2.

Krystyna Ratajska
Książka: 9,50 zł
675559e05ce6eb367bb4035eb35f1ea8

Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym

Wojciech Woźniak
Książka: 8,90 zł
3791114d385f33c5fc8157033942fc36

Nierównowagi globalne a stabilność międzynarodowego systemu walutowego

Analiza na przykładzie akumulacji rezerw walutowych
Joanna Bogołębska
Książka: 13,40 zł
4b62ff727af213c2771a5920df9e2bf8

Nowa poezja polska wobec poprzedników

Lektura relacyjna
Tomasz Cieślak
Książka: 11,30 zł
35e71860aeb5cd576fa3ef314e09a967

Nowe formy kapitału społecznego wsi.

Studium przypadku lokalnych grup działania z województwa łódzkiego
Katarzyna Zajda
Książka: 4,40 zł
5f19da036e59d8512c773dec371d95cc

Nowy ład?

Dynamika struktur społecznych we współczesnych społeczeństwach. Księga pamiątkowa poświęcona Profesor Wielisławie W...
Ewa Rokicka,
Jolanta Grotowska-Leder
Książka: 13,40 zł
dc7e7151737b6aaff90e5115acc5a647

O duchu stosowności

Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna
Monika Worsowicz
Książka: 8,90 zł
698653c9fbc6ed368e65b0f475511d68

O mediach i komunikacji

Skrypt dla studentów dziennikarstwa
Elżbieta Pleszkun-Olejniczak,
Joanna Bachura,
Monika Worsowicz
Książka: 13,20 zł
b19c635c2e929752dd7251e77996ae75

O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa

Sylwia Wojtczak
Książka: 4,40 zł
a76ad9f32219ee701f0d70f4178453e2

Obecny nieobecny

Krajowa recepcja Czesława Miłosza w krytyce literackiej lat pięćdziesiątych w świetle dokumentów cenzury
Marzena Woźniak-Łabieniec
Książka: 8,90 zł
3c4bb141fce584e71a26636fee96c62a

Obrazy młodzieży polskiej w dyskursie prasowym

Młodzież o sobie i rzeczywistości społecznej
Karolina Messyasz
Książka: 8,90 zł
535c621e3513237f3711bd71e6f2960b

Obrona państwa ograniczonego

Polityczno-prawna doktryna Herberta Spencera
Olgierd Andrzej Górecki
Książka: 4,40 zł
d9f13fe557ce2e1ef7f673fbabc0a2b5

Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce

Piotr Krajewski
Książka: 8,90 zł
ff16e498bd9b5a513d4edc349dea16b7

Odkrywanie CAQDAS

Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych
Jakub Niedbalski
Książka: 8,90 zł
d88ed4063da854c686c5c6d9ce5e76e3

Oferta edukacyjna i jakość kształcenia w publicznych liceach ogólnokształcących w Łodzi

Joanna Madalińska-Michalak
Książka: 8,90 zł
c6b057356f259ab544c21121e6d9595b

Pedagogika Filozoficzna t. III . Filozofia wychowania w XX wieku

Ewa Łatacz,
Justyna Bochomulska,
Sławomir Sztobryn
Książka: 4,40 zł
PedFil_II

Pedagogika Filozoficzna. T. II: Tradycja i współczesność filozofii wychowania

Małgorzata Miksza,
Sławomir Sztobryn
Książka: 4,70 zł
fa569ee4230beecf12805ff4e7a27832

Perspectives on Foreign Language Learning

Weronika Szubko-Sitarek,
Łukasz Salski
Książka: 8,90 zł
23fabf70693c52baa0561b83e34b113d

Podstawy cytologii i genetyki. Część II

Podręcznik przeznaczony dla słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców
Iwona Gosztowt,
Joanna Kaźmierczak
Książka: 15,10 zł
9b37c935d81a3f8380af390fe3ec9311

Podsystemy języka w praktyce glottodydaktycznej

Mieczysław Gajos
Książka: 4,70 zł
ade1300be1819cc0c061074208c0e35c

Poezja Syberii na przełomie epok (szkice o romantyce i polityce)

Anna Bednarczyk
Książka: 8,90 zł
3f71e71666619d9eb839e5941efb7915

Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych

Joanna Działo
Książka: 4,70 zł
9785a70d27093f10e488ee0287c676c8

Polityka – kultura – społeczeństwo

Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku
Ernest Kuczyński,
Michał Tomczyk
Książka: 8,90 zł
polit20spol

Polityka społeczno-ekonomiczna w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Halinie Mortimer-Szymczak

Praca zbiorowa
Książka: 4,70 zł
d2d2ab979606ecb21444197f32ea7fe4

Polscy uchodźcy na Bliskim Wschodzie w latach drugiej wojny światowej

instytucje, organizacje, Ośrodki
Jacek Pietrzak
Książka: 8,90 zł
szukal

Polska w Unii Europejskiej – droga do sukcesu?

Aleksandra Nowakowska,
Piotr Szukalski
Książka: 4,40 zł
793342a9edc77e646f149229dfe1be5a

Polszczyzna dziewiętnastowiecznych salonów

Elżbieta Umińska-Tytoń
Książka: 13,20 zł
c50c88f75142907719fd979aa8a9feb6

Polszczyzna i Polacy dawniej i dziś

Mirosława Światła-Cheda
Książka: 4,40 zł
cfc5c127ae860ab56116dca700b19acf

Postać Don Juana w utworach pisarzy rosyjskich XIX wieku

Aleksandra Szymańska
Książka: 4,70 zł
4657981d0085fe11a2811bfa70bd935d

Postanawiają, iż co do majątku, jaki obecnie posiadają i w przyszłości mieć mogą…

Intercyzy w małżeńskim prawie majątkowym Królestwa Polskiego na przykładzie Łodzi (1841–1875)
Dorota Wiśniewska-Jóźwiak
Książka: 8,90 zł
5afe2e1ff076644f36962edc51d6db32

Postępowania incydentalne związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności w programie probacji

Grzegorz Wiciński
Książka: 13,40 zł
da3eb8bd56bef7e5fecf4a8584e8433b

Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym

Jerzy Leszczyński
Książka: 9,50 zł
ee3108548de48aee3a077e90f47c7f27

Poławianie sensu w filozoficznej głębi

Adam Nowaczyk
Książka: 4,70 zł
9d6eb8c568a6b73aa806ea7cca64d66d

Praca socjalna

– analiza instytucjonalna z perspektywy konwersacyjnej
Mariusz Granosik
Książka: 8,90 zł
5cc4c81f6a2483847c3289f5f7b0b5ea

Pracoholik a pracoholik entuzjastyczny – dwa światy?

Lucyna Golińska
Książka: 4,40 zł
2c94c139ce62a8bf3c66e1c25615dfce

Pracownicy jako uczestnicy zmian organizacyjnych

Piotr Bohdziewicz
Książka: 4,40 zł
0286628129e9d1e44e37aa0e1980cd9b

Pracownicza partycypacja finansowa

Geneza, rezultaty, uwarunkowania rozwoju
Maciej Kozłowski
Książka: 8,90 zł
916748427279f4d515f4f1af465aa6c7

Prawo finansowe po transformacji ustrojowej. Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe

Zjazd katedr prawa finansowego i podatkowego. Łódź, 5-6 czerwca 2012 r.
Ireneusz Mirek,
Tomasz Nowak
Książka: 8,90 zł
a917c9386eaf8ce52b79e9a04056164b

Prawo hipoteczne Królestwa Polskiego z 1825 roku i jego realizacja w powiecie brzezińskim do 1914 roku

Tomasz Kubicki
Książka: 8,90 zł
5aa36ed66600e0e2e9f604beb945336c

Problemy pracy w koncepcjach programowych Delegatury Rządu na Kraj (1941-1945)

Wacław Szubert
Książka: 8,90 zł
b5d37591ceb5b054207891c814f6dccb

Proces boloński-ideologia i praktyka edukacyjna

Agnieszka Dziedziczak-Foltyn,
Anna Buchner-Jeziorska
Książka: 9,50 zł
gallery desc

Prognozowanie szeregów czasowych metodami ewolucyjnymi

Adam Kucharski
Książka: 13,40 zł
d58127998c9f23c587bd424ef24f09e7

Przedsiębiorczość lekarzy dentystów w kontekście relacji z pacjentami

Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
Książka: 8,90 zł
88b2f2af0d2904d06bb50c5e569a9763

Przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne w Polsce

Warunki i efekty działania
Magdalena Jasiniak
Książka: 8,90 złE-book: 19,00 zł
beafc73b79afa2902049111c602c4a33

Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym

Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect
Wojciech Popczyk
Książka: 13,40 zł
fafbde07f86678f8587fd21526db3f5c

Przedsiębiorstwa zagraniczne w Polsce. Rozwój. Finansowanie. Ocena

Jerzy Różański
Książka: 9,50 zł
9b908bdbcfb1f39a624b6f6cd56532c6

Przegląd badań nad historią gospodarczą w XXI wieku

Andrzej Pieczewski,
Rafał Matera
Książka: 4,40 zł
a3d93b01c04aee92050df3e4d7276628

Przegląd biblioteczny. Monografia

Zbigniew Gruszka
Książka: 8,90 zł
1765fa4d656f9caa3c196a808ac65d6b

Przemiany pracy, postaw i ról zawodowych

Danuta Walczak-Duraj
Książka: 9,50 zł
15230c346f248d7e48689e8bf20fb60e

Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski

z perspektywy 20 lat transformacji
Bartosz Bartosiewicz,
Tadeusz Marszał
Książka: 4,40 zł
7462a27a65b69953f29b2d359dec87cd

Przemiany struktury społeczno-przestrzennej Łodzi w latach 1988-2005

Szymon Marcińczak
Książka: 4,70 zł
c818076d851543be580dbe72a3f57799

Przydatność informacyjna wartości godziwej jako podstawy pomiaru w rachunkowości i ograniczenia jej stosowania w praktyce

Maciej Frendzel
Książka: 13,20 zł
f4d91c39358da4a697036073f397464a

Przystąpienie Polski do Unii Ekonomiczno-Monetarnej. Perspektywy i uwarunkowania

Aleksandra Lech
Książka: 4,70 zł
13ae3bccefa854cfa055b703831b9071

Psychospołeczne bariery zaspokajania potrzeb pracowników

Diagnozowanie sytuacji pracy
Jolanta Bieńkowska
Książka: 8,90 zł
ceef20ce41c6bddfb0ed9c4f5152c225

Płeć zmiany

Zjawisko transformacji w Polsce z perspektywy gender
Izabela Desperak
Książka: 13,40 złE-book: 24,00 zł
97e95d7cde85293c15c201566ffd795e

Quilting Stories

Essays in Honor of Elżbieta H. Oleksy
Edyta Just,
Marek M. Wojtaszek
Książka: 4,40 zł
f7b6ad52d1198424d15d8b508d015717

Rachunki sekwentowe w logice klasycznej

Andrzej Indrzejczak
Książka: 8,90 zł
9c5dd77b9b96bd71faef0f8500884145

Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych

Jacek Gad
Książka: 4,40 zł
9d65b9d0c2b6758e460e0a1e25f9551b

Rachunkowość zarządcza, Część II – problemy, zadania, gry

Alicja Jarugowa,
Anna Szychta
Książka: 4,70 zł
0c98fad8af2078556aa0b22b8b0da834

Realizacja funkcji perswazyjnej w tekstach gwarowych

Beata Burska-Ratajczyk
Książka: 8,90 zł
7099c49e0e6eafa37947cfa59f0bae64

Rechtsstaatlichkeit KANT

Andrzej Kaniowski,
Ewa Wyrębska,
Tomasz Michałowski
Książka: 4,40 zł
9fb165f4d8d7a893f78d9e5c9f6ca192

Recima do znanja

Anna Skowron
Książka: 8,90 zł
7d354dda7d5495be85ddbe371ea9f40b

Research, Policy, and Practice in Teacher Education in Europe

Joanna Madalińska-Michalak
Książka: 4,40 zł
a49f03fac401b447dcd5c15d0a51f0ba

Resistenza we włoskim filmie fabularnym

Anna Miller-Klejsa
Książka: 8,90 zł
28f55ade3ddc53bae6e9167b206fd48d

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Przykłady praktyczne
Anna Wojnarowska
Książka: 4,40 zł
5a8d0c1b95ded8724946e8971930eacb

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Zagadnienia teoretyczne
Anna Wojnarowska,
Stanisław Kozłowski
Książka: 4,40 zł
b40710b077de79cff560dbaaa0eef49f

Rola inwestycji ekologicznych w zrównoważonym rozwoju gmin w Polsce

Dorota Burzyńska
Książka: 8,90 zł
e5266358d67d8ca4fc52788f94121143

Rola polityki spójności Unii Europejskiej w usuwaniu regionalnych nierówności gospodarczych

Wnioski dla Polski
Tomasz Dorożyński
Książka: 8,90 zł
77db8ed5dc4d4cc7f9b0aa96591185e6

Rola rachunkowości zarządczej w zarządzaniu polskimi elektrowniami w warunkach liberalizacji rynku energii elektrycznej

Przemysław Czajor
Książka: 4,40 zł
a504b1b36178a0c1cabf3364a9a55dc5

Rola rad zakładowych w krajowych i transnarodowych przedsiębiorstwach europejskich

Katarzyna Skorupińska
Książka: 9,50 zł
2b957216b904365ba608a9a655ea78fc

Rola środków wspólnotowych w przezwyciężaniu dualizmu gospodarczego we Włoszech

Krzysztof Lewandowski
Książka: 8,90 zł
2MRW

Rola wyznań religijnych w kształtowaniu przestrzeni miejskiej Łodzi

Ewa Klima,
Jerzy Dzieciuchowicz,
Stanisław Mordwa, ...
Książka: 4,70 zł
281af324ceaa9fd39b399b36abab74c9

Rozwój globalnych sieci biznesowych jako strategia konkurencyjna korporacji transnarodowych

Przykład sektora motoryzacyjnego
Magdalena Rosińska-Bukowska
Książka: 8,90 zł
d2984f00eb4ece5131eacca4de72840c

Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji

Anna Sobczak,
Diana Muller
Książka: 8,90 zł
26af5d870719b55ffaeca7bd95807808

Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie

Jan Kaźmierski
Książka: 8,90 zł
16MR

Rząd Gerharda Schrodera wobec postkomunistycznych państw Europy Środkowo-Wschodniej

Robert Łoś
Książka: 4,70 zł
a4a25b1415c6f0d584edc0bd72721d87

Rzeczownikowe prefiksy obcego pochodzenia w historii języka polskiego

Rafał Zarębski
Książka: 4,40 zł
acd24bb06d11f76bb3bce01c0adbac59

Sąsiedztwo i pogranicze między konfliktem a współpracą. T. 2

Jacek Reginia-Zacharski,
Robert Łoś
Książka: 4,40 zł
985aed69fbe34c559a87a546c98264d3

Ścieżki niepowodzeń gospodarczych

Redukcja zagrożenia niepowodzeniem jako element strategii małej firmy
Jarosław Ropęga
Książka: 8,90 złE-book: 19,95 zł
8438ed4a771aa099eec61c21e15d7fec

Segregacja społeczna w mieście postsocjalistycznym Bukareszt, Warszawa, Tallin na początku XXI wieku

Szymon Marcińczak
Książka: 4,40 zł
57607cc143546597bddb415d2ffa38f2

Shaping Virtual Lives. Online Identities, Representations and Conducts

Violetta Krawczyk-Wasilewska,
Theo Meder,
Andy Ross
Książka: 4,40 zł
79d81058c41dff309bb1044d66c3ec36

Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju

Mariusz Lamprecht,
Tadeusz Marszał
Książka: 4,70 zł
650c94cf29fa903cb4442c2be7ebf8cf

Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie

Studium porównawcze
Joanna Madalińska-Michalak
Książka: 8,90 zł
6ed2a6ca63172d292d5b4da3e01aea45

Socjologiczna historia polskiej transformacji

Wybór tekstów
Anna Buchner-Jeziorska
Książka: 8,90 zł
b7c865799270b4c7346c612a5c415f79

Spadkobiercy flaneura

Spacer jako twórczość kulturowa współczesne reprezentacje
Blanka Brzozowska
Książka: 9,50 zł
906a1c8fe837167dc29e070adf8f5b96

Spatial Development of Polish and Ukrainian Big Cities at the Beginning of the 21 st Century

Mykola Habrel,
Tadeusz Marszał
Książka: 4,40 zł
be50a09933f36275e60e9b1ef070876f

Społeczne konteksty chorób przewlekłych

Wybrane zagadnienia
Alicja Łaska-Formejster,
Małgorzata Synowiec-Piłat
Książka: 8,90 zł
dbe0f629f770112708d6e259c85581fc

Sprachliche Mittel des Humoristischen im Deutschen und im Polnischen

Katarzyna Sikorska-Bujnowicz
Książka: 8,90 zł
ef0e220b2419f1e11363dfe4acd4cb70

Sprawozdania wojewody łódzkiego. Rok 1938

Część 1
Jacek Walicki
Książka: 8,90 zł
25200f5b0ec4f897437b85b01f020cf7

Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku

Bogusława Bek-Gaik
Książka: 8,90 zł
5e0660e658aa204ea9571a28b8d88afd

Średniowieczny dwór rycerski w Polsce

Wizerunek archeologiczny
Anna Marciniak-Kajzer
Książka: 8,90 zł
Parys

Statystyczne metody wnioskowania wielokrotnego

Czesław Domański,
Dariusz Parys
Książka: 4,70 zł
025a3d0b31e21fae5cdfc6ee257233c6

Steganografia cyfrowa. Sztuka ukrywania informacji

Volodymyr Mosorov
Książka: 13,40 zł
ea186a1a457588e069eadbd269a4b77a

Stopy procentowe a inwestycje w Polsce i strefie euro

Joanna Stawska
Książka: 8,90 złE-book: 18,00 zł
727e7891eafafadc65d4f9f52ef53c12

Strajk studentów łódzkich 81 w świetle analiz socjologicznych

Jan Lutyński
Książka: 9,50 zł
cb7d074584b11f007a6483e1e4c49d22

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi a kształtowanie stosunków pracy

Anna Rogozińska-Pawełczyk,
Bogusława Urbaniak
Książka: 9,50 zł
bd1037a1129886257f499cb5da3344ca

Strategie dziennikarzy i ich rozmówców w medialnym dyskursie publicznym

Edyta Pałuszyńska
Książka: 8,90 zł
187b53e2650910bbecb9027084ba9044

Strategie labiryntowe w filmie fikcji

Kamila Żyto
Książka: 9,50 zł
17520979823530d059beaf4781908e71

Struktura funkcjonalna małych miast

Tadeusz Marszał
Książka: 14,20 zł
6b70b73621c8af9b879bd9a344494897

Struktura i uwarunkowania kapitału społecznego lokalnych grup działania

Agnieszka Kretek-Kamińska
Książka: 4,40 złE-book: 16,00 zł
767f9132e89589acea5155ecfaa1575d

Struktura przestrzenna małych miast

z perspektywy 20 lat transformacji
Bartosz Bartosiewicz,
Tadeusz Marszał
Książka: 4,40 zł
877d8e33b4ff02f5478584b3c87b482e

Studia i szkice staropolskie

Zbigniew Anusik
Książka: 13,40 zł
1107927f710f9a06045b1fff510ceac6

Styl-dyskurs-media

Barbara Bogołębska,
Monika Worsowicz
Książka: 13,20 zł
Placeholder

Surrealizm, undeerground …

Engelking L.
Książka: 4,70 zł
Placeholder

Świat wartości w literaturze. Tomjubileuszowy dedykowany profesor Oldze Główko

Sadzińska E.,
Szymańska A.
Książka: 4,40 zł
108287f221a9478991388e173101260a

Syllabus studenta rusycysty. Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 rok

Elena Nevzorova-Kmech,
Krystyna Czubińska,
Leonarda Jurkin, ...
Książka: 9,50 zł
syI

Syllabus studenta rusycysty. Praktyczna nauka języka rosyjskiego. 1 rok. Wydanie II

Anna Rodak,
Halina Lewandowska,
Leonarda Jurkin, ...
Książka: 9,50 zł
syII

Syllabus studenta rusycysty. Praktyczna nauka języka rosyjskiego. 2 rok.

Anna Rodak,
Elena Nevzorova-Kmech,
Leonarda Jurkin, ...
Książka: 9,50 zł
79bd18c8b8cd6d3b19b0e9088f8a5b5e

System partyjny Królestwa Rumunii

Uwarunkowania i funkcjonowanie
Andrzej Dubicki
Książka: 13,40 złE-book: 29,00 zł
eeb5bc6de95c4046152e33184c8e6438

System rządów w Republice Chorwacji

Konrad Składowski
Książka: 8,90 złE-book: 26,00 zł
b3197ce206e65cdb0d76e879746e7136

Szadkowski słownik biograficzny

Średniowiecze i renesans
Tadeusz Marszał
Książka: 4,40 zł
b2ee445883e15e44826b052db6add33e

Sztuka i kultura Afryki Południowej

W poszukiwaniu tożsamości artystycznej na tle przekształceń historycznych
Aneta Pawłowska
Książka: 13,40 złE-book: 42,80 zł
da5bb3707bb8bd993e84d7d2dd4a07f5

Sztuka słowa Mikołaja Reja

Studium stylistycznojęzykowe Psałterza Dawidowego
Danuta Kowalska
Książka: 8,90 złE-book: 19,95 zł
51b56ca41eae5ca330be6f6cb0968c42

Sztukmistrze XXI wieku

Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę
Mirosława Zalewska-Pawlak
Książka: 8,90 złE-book: 21,00 zł
15SSS

Sławomira Świontka dwanaście wykładów z wprowadzenia do wiedzy o teatrze

Praca zbiorowa
Książka: 4,70 zł
925b85938314ca0fb943e0833b8341a9

Słownik polsko-angielsko-francusko-rosyjski podstawowych terminów matematycznych z wykazami haseł: angielsko-polskim, francusko-polskim, rosyjsko-polskim oraz tablicą symboli

Alicja Zielińska,
Danuta Wróbel,
Liliana Kondrak, ...
Książka: 4,40 zł
f772b95affe18166270a1ccc60aff6ca

Słowo w komunikacji telewizyjnej

Strategie nadawczo-odbiorcze
Katarzyna Sitkowska
Książka: 8,90 zł
a4074dff152f20de43944b87edbec4dc

Słowotwórstwo rzeczownika w gwarze Proboszczewic koło Płocka

Mirosława Świtała-Cheda
Książka: 30,20 zł
2ac6b5df6a883d733564ce63eb239b5e

Teatr masowy – teatr dla mas

Małgorzata Leyko
Książka: 13,20 zł
KPMteatr

Teatr niemiecki w Polsce XVIII-XX wiek

Karolina Prykowska-Michalak
Książka: 4,70 zł
329b9d72b25d5a01c7489bbaa9da052d

Technologie informacyjne determinantą współczesnego biznesu

Cecylia Żurak-Owczarek
Książka: 13,20 zł
7f0d9230693387a206e6a2db874c7377

Teorie socjologiczne a religia

Między sekularyzacją a desekularyzacją
Łukasz Kutyło
Książka: 4,40 zł
fa04c4a2a0f93d6ce4c618286dcc25ac

Testament – prawo a praktyka Królestwa Polskiego

W świetle akt notariuszy zgierskich w latach 1826-1875
Justyna Bieda
Książka: 8,90 złE-book: 23,94 zł
418848323958babb4b4df66e4c76a0ae

Testy dla kandydatów na studia ekonomiczne

Anna Jackowska,
Dorota Wielkiewicz-Jałmużna,
Roman Tarnowski
Książka: 10,40 zł
9054c153110e7926162e07fc87d571da

Tourism and the Tranformation of Large Cities in the Post-Communist Countries of Central and Eastern Europe

Rafał Rouba,
Tomasz Michalski,
Waldemar Cudny
Książka: 4,40 zł
158e04d54f3f546b052064c8cbfa751b

Tożsamość młodzieży polskiej na przełomie wieków w perspektywie badań fenomenologicznych

Wyzwania współczesności
Magda Karkowska
Książka: 8,90 zł
8889e0cfe98aea3ec927f6d85ec0dfbc

Tworzenie grup kapitałowych i aliansów strategicznych

Beata Glinkowska,
Bogusław Kaczmarek
Książka: 4,40 zł
90d0a49a72235810107af7e591597558

Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie

Literackie i kulturowe metafory współczesności
Mariusz Gołąb
Książka: 4,40 zł
234dc81d914663495668cd2cb208ba19

Umowy o używanie aktywów w świetle historyczno-teoretycznego dyskursu rachunkowości

Mikołaj Turzyński
Książka: 4,40 zł
filipczak20unheroic

Unheroic heroines. The portrayal of women in the writings of Margaret Laurence

Dorota Filipczak
Książka: 9,50 zł
061a68073c2ffb098619b5fff4ba43b9

Urban Management and Territorial Organisation-the Case of Polish and Ukrainian Big Cites at the Beginning of the 21 st Century

Mykola Habrel,
Tadeusz Marszał
Książka: 4,40 zł
3bb746a008f0d357713b41b4d4ad64ed

W kierunku endogenicznego i zrównoważonego rozwoju – perspektywa makroekonometryczna

Waldemar Florczak
Książka: 8,90 zł
2MWS

W służbie nauki. Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945–2004. Pro memoria

Jarosław Kita,
Stefan Pytlas
Książka: 4,70 zł
08be2db1ce5e7e2329922089d6472288

Wasza kartka wyborcza jest silniejsza niż karabin, niż armata…

Z dziejów kultury politycznej na ziemiach polskich pod zaborami
Paweł Samuś
Książka: 8,90 złE-book: 30,24 zł
6ab8e3b211cff596558ffdd72702dbad

Wewnątrzpartyjne uwarunkowania polityki japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej wobec Chin w latach 1955-2006

Karol Żakowski
Książka: 8,90 zł
82f8aacb3a1fc5d478ba592793c9c459

Widnokrąg analityczny

Księga dedykowana profesorowi Adamowi Nowaczykowi dla uczczenia jego dorobku naukowego
Ryszard Kleszcz
Książka: 4,70 zł
829b827628db98b2380aa8ab0b3789dd

Wiesz jak jest

(Bolesław Włodzimierz Lewicki)
Ewelina Nurczyńska-Fidelska
Książka: 8,90 zł
4149896eca8d084dd64c1b4ad0027333

Wpływ górnotroposferycznych prądów strumieniowych na rozkład przestrzenny niżów barycznych nad Europą

Jan Degirmendzić
Książka: 4,70 zł
5c1a8b12e161e19a0bea0b1f7877143c

Wpływ internacjonalizacji na wyniki ekonomiczne polskich przedsiębiorstw przemysłowych

Wirginia Doryń
Książka: 4,40 zł
0866d7234d924c43e300361ed1cb8380

Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec (1840-1913)

Janusz Myszczyszyn
Książka: 4,40 zł
37b13850a9c7b20697297de336caf89a

Wpływ zasobów dziedzictwa przemysłowego na atrakcyjność turystyczną miasta

Przykład Łodzi
Maciej Kronenberg
Książka: 8,90 zł
dd89f345d44aac870ce3d7f5609d4868

Wrotki (Rotifera, Bdelloidea)

Fauna słodkowodna Polski. Zeszyt 32C
Irena Bielańska-Grajner,
Jolanta Ejsmont-Karabin,
Natalia Iakovenko
Książka: 8,90 zł
275787c6644e7d0a2b2036b89273c666

Współczesne dylematy marketingu bankowego w Polsce

Anna Sibińska,
Wioletta Krawiec,
Wojciech Grzegorczyk
Książka: 9,50 zł
c7632685a9d4ab3aee1b1cad30284e10

Współczesne nurty badawcze w rachunkowości

Irena Sobańska,
Przemysław Kabalski
Książka: 13,40 zł
0ac7acf8e439ef9b770e402c781227dc

Wybór pism polonistycznych i slawistycznych

Sławomir Gala
Książka: 13,20 zł
5590547831b1992fa490b806dfdb2e85

Wybrane problemy stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Polsce

język, kultura, Organizacja, osobowość
Przemysław Kabalski
Książka: 4,40 zł
cd1233e2c803baacb080b07c0b80c1f3

Wybrane zagadnienia infrastruktury logistyki i jej ekonomiki

Remigiusz Kozłowski
Książka: 8,90 zł
590be3a637b1ca4167751104b8d5fd51

Wydawcy książek w Łodzi w latach 1945-1956

Magdalena Rzadkowolska
Książka: 8,90 zł
55bae21d822e2132c4d3b138441b5b59

Wypowiedź dziennikarska – teoria i praktyka

Skrypt dla studentów dziennikarstwa
Andrzej Kudra,
Barbara Bogołębska
Książka: 13,20 zł
677bb68891ff888603245745f6808876

Wyznaczniki gatunkowe felietonu drugiej połowy XIX w.

(na przykładzie tekstów Henryka Sienkiewicza, Bolesława Prusa i Aleksandra Świętochowskiego)
Magdalena Pietrzak
Książka: 8,90 zł
a42ae415faed2bcdb6b8297f078768aa

Wzorce konkurowania przedsiębiorstw w sektorach – podejście dynamiczne

Zbigniew Matyjas
Książka: 8,90 zł
abecf6ed1c36eaa8fc7d65c3706847b3

XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Przestrzeń publiczna miast
Iwona Jażdżewska
Książka: 4,40 zł
806e6a0b4d7105d6d33485a123df864e

Zaangażowanie odbiorców z grupy gospodarstw domowych w zarządzanie popytem na energię

Anna Pamuła
Książka: 8,90 zł
75637ab051f75b22f8fe18d9972386e9

Zachowania matrymonialne i prokreacyjne w Polsce – ujęcie geograficzne

Anna Janiszewska
Książka: 8,90 zł
4821e24426be1bceb83753d7798d6bdd

Zamówienia publiczne a innowacyjność przedsiębiorstw – stan obecny i perspektywy

Justyna Wiktorowicz,
Wacława Starzyńska
Książka: 8,90 zł
9ac4044a6ecc6ed0f0bf32e9141d6af2

Zarys geografii społeczno-ekonomicznej Australii

Anna Janiszewska,
Ewa Klima
Książka: 9,50 zł
51c9cdb7aae25428415323ca44d8d593

Zarys historii ekonometrycznego modelowania gospodarki narodowej

Władysław Welfe
Książka: 13,20 zł
ad4fb88d41a776a97de4ab1eb207d9d3

Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych

Renata Lisowska
Książka: 8,90 złE-book: 22,00 zł
409046c05a46835462dbb7e80a15ec34

Zdrowie i nierówności w zdrowiu – determinanty i implikacje ekonomiczno-społeczne

Iwona Laskowska
Książka: 4,40 zł
skier

Ziemia skierniewicka w latach okupacji niemieckiej

Janusz Skodlarski
Książka: 4,70 zł
c77616b11be13f5244e6dcea5ea61766

Zmiany wyobrażeń mieszkańców Łodzi o przestrzeni miasta

Paulina Tobiasz-Lis
Książka: 4,40 zł
53e79ac62e06476ebeef4b11ad50ac7a

Znaczenie przejrzystości w polityce fiskalnej

Radosław Piwowarski
Książka: 4,40 złE-book: 19,10 zł
b95f0a36516ffa467a46e440900c1556

Zygmunt Heryng (1854-1931)

Biografia lewicowego intelektualisty
Marta Sikorska-Kowalska
Książka: 13,20 zł

Komentarze