Nagranie ze spotkania z Konradem W. Tatarowskim w Domu Literatury w Łodzi

Opublikowano: 7 lipca 2017

Rozmawialiśmy o pisarzach, dziennikarstwie i mediach przed 1989 rokiem oraz o aktualnej kondycji polskiego dziennikarstwa i mediów. Pretekstem do spotkania była książka Konrada W. Tatarowskiego Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee, ludzie, spory. Spotkanie prowadził Andrzej Strąk. Odbyło się 29 czerwca w Domu Literatury w Łodzi.

Komentarze