Krystyna Dzwonkowska-Godula

Krystyna Dzwonkowska-Godula

Zajmuje się gender studies i socjologią płci, obecnie jej zainteresowania dotyczą praw i zdrowia reprodukcyjnego w perspektywie genderowej
Więcej

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy w agencji towarzyskiej, ale boicie się zapytać

Prostytucja będąca powszechnym zjawiskiem („najstarszy zawód świata”), jest kojarzona ze społeczną patologią, czymś nagannym i niemoralnym. A gdyby tak odrzucić  stereotypy, moralne oceny i przyjrzeć się funkcjonowaniu „domów publicznych” z perspektywy jej uczestników? Taką możliwość daje nam Izabela Ślęzak w książce „Praca kobiet świadczących usługi seksualne w agencjach towarzyskich”, opartej na wynikach prowadzonych przez nią kilkuletnich badań jakościowych – obserwacji i wywiadów.

Autorka pokazuje agencję towarzyską jako specyficzną organizację i „sytuację pracy”, rządzącą się swoimi zasadami, wynikającymi z charakteru działalności, ale także dynamicznej sieci relacji i zależności uczestników. Agencja to nie tylko pracujące w niej kobiety, ale także osoby zarządzające „firmą”, pracownicy ochrony i pozostała obsługa „lokalu” oraz klienci. Wypracowują oni określone „reguły gry”, stosują wobec siebie różne taktyki. Kolejne rozdziały książki odsłaniają przed nami tajniki tego świata, pozwalają poznać różne punkty widzenia tworzących go aktorów. Przyglądamy się różnym stylom zarządzania „domem publicznym”, procesowi doboru i rekrutacji pracownic oraz warunkom ich pracy. Poznajemy stosunki między „dziewczynami” wymagające współpracy, ale też oparte na rywalizacji (o klienta, o status w grupie, relacje z szefem i innymi pracownikami). Śledzimy rozwój relacji między nimi z perspektywy „nowej dziewczyny” i doświadczonych pracownic, proces socjalizacji zawodowej. Zapoznajemy się z tajnikami pracy „na salonie”, w którym kobiety mają pierwszy kontakt z klientami (różne strategie selekcji i doboru klientów, taktyki ich zdobywania/zniechęcania) oraz „na pokoju” (różne scenariusze interacji z klientami). Analizujemy proces zaangażowania kobiety w prostytucję i przemiany jej tożsamości.

Książka jest świetnie napisana i wciągająca, pozwala poznać zamknięty przed większością z nas świat. Pokazuje także specyfikę socjologicznych badań, potocznie mylnie kojarzonych z sondażami opinii publicznej, tu wymagających „zanurzenia się” w badane środowisko, niedostępne i nieprzyjazne dla „intruzów”.

Komentarze

28.11.2016

Inne teksty tego autora